Ensamkommande barn

Kort info om KDs politik rörande ensamkommande barn

Kristdemokraterna anser att ensamkommande barn bör förordnas en god man inom 24 timmar från barnets ankomst. Vidare anser vi att ensamkommande barn och ungdomar i första hand ska placeras i familjehem. Kristdemokraterna har föreslagit att fler familjehem med beredskap att ta hand om dessa barn och unga ska rekryteras och utbildas. För att avlasta kommunernas socialtjänst krävs en förnyad ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Vi anser därför att en nationell krissocialjour bör inrättas som kan ge extra hjälp när kommunerna bedömer att de behöver extra hjälp. Detta kan minimera riskerna för att barnens trygghet och rättssäkerheten åsidosätts.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022