Polisen

Kort info om KDs politik rörande polisen

Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Kristdemokraterna vill ge polisen fler verktyg och har bland annat drivit på för att preventiva tvångsmedel införs för fler brott. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning, tillgång till kameraövervakning och andra tvångsmedel och alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare. Samtliga poliser måste också få personlig skyddsutrustning och förstärkningsvapen för deras säkerhet. Kränkningsersättning ska i högre utsträckning utbetalas till poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten. Polisens uppdrag behöver renodlas och de måste avlastas på en mängd områden. Till exempel handläggande av vapenlicenser, transporter av berusade personer, fångtransporter och larm om psykiskt sjuka. Det sistnämnda bör ersättas av psykiatriambulanser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023