HBT+

Kort info om KDs politik rörande HBT+

Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt+-personers människovärde strider mot vår ideologi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022