Primärvård

Kort info om KDs politik rörande primärvård

En god nära vård ska finnas tillgänglig för alla. Primärvården är basen för det och man ska ha rätt till en fast namngiven läkarkontakt på samma sätt som man idag har rätt till en fast vårdkontakt. Primärvården har ett brett uppdrag och för att det ska kunna förverkligas krävs betydande tillskott av ekonomiska resurser så att fler medarbetare kan anställas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022