Psykisk ohälsa hos unga

Kort info om KDs politik rörande psykisk ohälsa hos unga

Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill ha en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård genom att stärka den så kallade första linjen (primärvården, elevhälsan, ungdoms­mottagningar), införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag, ge tidigt stöd till barn med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar samt korta köerna till BUP. Genom en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård kan barn och unga tillsammans med deras familjer erbjudas tidiga och ihållande insatser. Det kan förhindra att lättare former av psykisk ohälsa utvecklas till svåra tillstånd. Vi vill också införa koordinatorer som hjälper familjer till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med alla de myndighets- och vårdkontakter som krävs för att klara vardagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022