Subsidiaritetsprincipen

Kort info om KDs politik rörande subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i och det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland att beslut flyttas till en högre nivå. Stora miljöproblem bekämpas exempelvis bäst på europeisk- och internationell nivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2022