Elpris

Kort info om KDs politik rörande elpris

I takt med att efterfrågan på el ökar allt mer samtidigt som den planerbara produktionen inte byggts ut i den takt som behövs har priset stigit kraftigt. Energiskatt och moms utgör en mycket stor andel av kostnaden för hushåll och näringsliv. Dagens system är inte hållbart och måste ses över med sänkta skatt som mål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022