Grundlagen

Kort info om KDs politik rörande grundlagen

Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Grundlagarna är det viktigaste skyddet för allas fri- och rättigheter och respekten för det måste genomsyra hela det politiska systemet och rättsväsendet. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023