Amorteringskrav

Kort info angående KDs politik rörande amorteringskrav.

Nuvarande amorteringskrav är för stränga och gör tröskeln till det ägda boendet för hög för många hushåll. Vi vill att det förstärkta amorteringskravet tas bort och att det görs en översyn av de samlade kreditrestriktionerna för att hitta en bra balans mellan människors behov av boende och den finansiella stabiliteten. För att inte bromsa byggandet av nya bostäder bör nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet. Vi vill även införa så kallade ”Startlån”, som finns i flera länder, med syfte att yngre hushåll, och personer med låga men stabila inkomster, kan ta steget till det ägda boendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022