Asyl

Kort info om KDs politik rörande asyl

Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Den som söker asyl ska från dag ett delta i ett asylprogram med svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening. Kristdemokraterna vill återinföra en humanitär skyddsgrund liknande regeln om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som möjliggör skydd för de allra mest utsatta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022