Anhörigvård

Kort info angående KDs politik rörande anhörigvård.

Dygnet runt, år ut och år in, görs vård- och omsorgsinsatser av anhöriga. Anhörigvårdarna avlastar stat, regioner och kommuner och det är hög tid att erkänna deras insatser och ge dem de verktyg och det stöd de behöver för att vilja och orka fortsätta i sin ovärderliga gärning. Att vara anhörigvårdare ska alltid vara ett frivilligt uppdrag. Kommunerna skall ge stöd till dem som är anhörigvårdare. Stödet ska vara individuellt, utformat tillsammans med vårdaren och utifrån dennes önskemål och förutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022