Brottsoffer

Kort info om KDs politik rörande brottsoffer

Det behövs ett stärkt brottsofferperspektiv i rättsväsendet. Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret. Idag måste brottsoffret själv kräva in skadeståndsbetalningen av gärningsmannen. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 600 kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023