Lärare

Kort info om KDs politik rörande lärare

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill stärka lärarnas status bland annat genom höjda löner och minskad administrativ börda. Statusen på lärarutbildningen behöver höjas. Därför vill vi höja antagningskraven till lärarutbildningen. Vi föreslår också ett speciallärarlyft som kommer alla elever till del men främst dem som behöver extra hjälp och stöd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022