Elsystem

Kort info om KDs politik rörande elsystemet.

Elsystemet saknar förmåga att expandera och ansluta nya industrier. Sverige kan idag inte nyttja elnätskapaciteten för att föra över el mellan elområden. Elproduktion på rätt ställe med rätt egenskaper behövs för höga överföringar mellan elområden. Mer planerbar effekt behöver byggas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023