Momsplikt för företag

Kort info om KDs politik rörande momsplikt för företag

Alla företag startar som små företag. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att småföretag ska startas och kunna växa – vilket ofta handlar om regelförenklingar och en lättad skattebörda. Kristdemokraterna vill att momsplikten för företag höjas och därmed gälla först vid 100 000 kr i årlig omsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022