Tillgänglighet för den här webbplatsen

Kristdemokraterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur kristdemokraterna.se uppfyller riktlinjer kring tillgänglighet, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.

Även om den stora majoriteten av webbplatsens innehåll är tillgängligt är vi medvetna om att några delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan har på ett eller annat sätt sämre tillgänglighet.

  1. Pdf:er, blanketter och andra publicerade dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  2. På webbplatsen finns länkar till andra sidor som vi inte kan garantera tillgängligheten på.
  3. Vår webbplats kan ha gamla filmer och efterpublicerade livesändningar som inte uppfyller tillgänglighetskraven. De är t ex inte alltid textade.
  4. Våra filmer är inte syntolkade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kristdemokraterna.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet om den visar sig brista. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss gärna, så att vi fårveta att problemet finns och har en möjlighet att åtgärda det.

Problem vid användningssituation

Kontakta oss om du:

  • Behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.
  • Upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder webbpubliceringsverktyget SiteVision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vår externa leverantör har enligt avtal levererat mallar enligt nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Senaste interna bedömningen gjordes den 20 juni 2022.