Nationella prov

Kort info om KDs politik rörande nationella prov

De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även fortsättningsvis kunna göra en samlad bedömning. Digitaliserade prov med extern rättning är steg som kan leda till ökad likvärdighet i bedömningen av de nationella proven.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022