Sex- och samlevnadsundervisning

Kort info om KDs politik rörande sex- och samlevnadsundervisning

Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder det till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att lärarnas kompetens i undervisning av sex och samlevnad ska förstärkas. Vidare tycker Kristdemokraterna att det är positivt med samarbeten mellan skolor och ungdomsmottagningar inom ramen av sexualundervisning. Se vidare Ungdomsmottagningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022