Statlig dagpenning

Kort info om KDs politik rörande statlig dagpenning

Kristdemokraterna vill införa en statlig dagpenning som är individualiserad och tydligt kopplad till deltagande i arbetsmarknadsinsatser. Den ska ersätta försörjningsstödet för arbetsföra personer. Staten tar därmed över kommunernas kostnad för ekonomiskt bistånd där sökande har arbetslöshet som försörjningshinder. Detta är en stor reform som genom krav på motprestation – deltagande i rustande insatser – och ökade ekonomiska drivkrafter till arbete skulle bryta bidragsberoende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022