Frihandel

Kort info om KDs politik rörande frihandel

En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet ökar. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska motverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022