Frihandel

Kort info om KDs politik rörande frihandel

En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet ökar. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska motverkas.

Sverige är ett exportberoende land som gynnas av ökad handel med omvärlden. Sverige skall vara en aktiv röst inom EU och i världen för att driva på för fler och mer omfattande globala frihandelsavtal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023