Integration

Kort info om KDs politik rörande integration

Sverige har under decennier byggt upp en integrationsskuld där stora grupper lever i utanförskap. Kristdemokraterna har under lång tid påtalat att Sverige behöver en ny inriktning i integrationspolitiken. Vi vill angripa integrationsproblemen från flera håll. Först måste den negativa utvecklingen brytas och utanförskapsområden kan inte tillåtas växa mer. Sverige behöver också bli bättre på att ta vara på de kompetenser som nyanlända besitter och fler behöver också göra sig anställningsbara. Nyanlända ska därför från dag ett påbörja ett asylprogram med SFI-studier kombinerat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare måste drivkrafterna för att bli en del av samhället stärkas. Integration kan inte enbart reduceras till den ekonomiska dimensionen. Integration är nämligen mer än att bara få ett arbete och lära sig svenska. Integration stavas också värderingar.

Därför är det viktigt att överföringen av våra grundvärderingar påbörjas tidigt i form av samhällsorientering. Det behövs även ett ökat stöd till civilsamhällets olika integrationsinsatser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023