Integration

Kort info om KDs politik rörande integration

Sverige har under flera år byggt upp en integrationsskuld. Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier. Vi vill att nyanlända från dag ett ska påbörja ett asylprogram med SFI-studier och att detta kombineras med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill också införa ett språkprov för permanent uppehållstillstånd. Kristdemokraterna förstår också att fokus inte enbart kan ligga vid arbete och språk. Integrationen kan inte enbart reduceras till den ekonomiska dimensionen. Vi kan inte bara bo i samma land, vi måste leva i samma samhälle. Därför är det viktigt att överföringen av våra grundvärderingar påbörjas tidigt i form av samhällsorientering. Kristdemokraterna vill också se ett ökat stöd till civilsamhällets olika integrationsinsatser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022