Barnfattigdom

Kort info om KDs politik rörande barnfattigdom

Att skapa möjligheter för föräldrar att få arbete är grundläggande för att minska risken för att barn ska leva i ekonomisk utsatthet. Men det behövs också riktade insatser. För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill vi höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. Vi vill också införa ett fritidskort som gör det möjligt för barn som har föräldrar med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022