Försvar

Kort info om KDs politik rörande försvar

Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Människans ofullkomlighet gör att vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter för oss. Sverige är värt att kunna försvara. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Det kommer att krävas stora resursförstärkningar för att vi ska ha förmåga att försvara hela Sverige. Kristdemokraterna står därför bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP så snart som möjligt. Vi förespråkar ett svenskt medlemskap i Nato. Detta krävs för att det svenska försvaret ska ha en sådan organisation, omfattning och sammansättning att det kan försvara Sverige, samverka med andra och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Ett Natomedlemskap ger Sverige försvarsgarantier som vi inte kan vara utan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023