Integritet

Kort info om KDs politik rörande integritet

Rätten till integritet är en mänsklig fri- och rättighet och ska vara garanterad i grundlagen. Kristdemokraterna vill införa en författningsdomstol som bland annat ska kunna pröva om ny lagstiftning riskerar att inskränka integriteten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022