Konsumentpolitik

Kort info om KDs politik rörande konsumentpolitik

Kristdemokraterna vill ha en konsumentpolitik där både konsumentens och näringsidkarens intressen beaktas. Konsumenten ska inte hamna i ett underläge gentemot näringsidkaren. Samtidigt får inte åtgärderna vara så långtgående att de försvårar näringslivets villkor och svensk konkurrenskraft. Kristdemokraterna ser att konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är därför den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022