Hedersrelaterat våld

Kort info om KDs politik rörande hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Lagstiftningen mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver skärpas. Stödet till utsatta behöver förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras. Kristdemokraterna vill införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen. Kusinäktenskap ska inte tillåtas. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade boenden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023