Miljöbrott

Kort info om KDs politik rörande miljöbrott

Kristdemokraterna anser att straffen för miljöbrott behöver bli strängare. Idag är det straff som utdöms inte tillräckligt avskräckande för att hindra allvarliga miljöbrott. Om straffet höjdes skulle också dessa brott prioriteras högre av åklagare. Allvarliga miljöbrott kan få långtgående konsekvenser och det är därför viktigt att de stoppas av rättsväsendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022