Skuldavskrivningar

Kort info om KDs politik rörande skuldavskrivningar

Kristdemokraterna är positiva till skuldavskrivningar för de fattigaste, allra mest skuldtyngda länderna. Vi bedömer att skuldavskrivningar i vissa fall är nödvändiga för att dessa länder ska ha en möjlighet till ekonomisk tillväxt. Som villkor för skuldavskrivning ska dock ställas krav på sund ekonomisk politik, demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022