Modersmålsundervisning

Kort info om KDs politik rörande modersmålsundervisning

Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk. Barn och unga med ett främmande modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undervisning kan också ges via fjärrundervisning. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller utökad rätt till undervisning i modersmål.

Kristdemokraterna vill tillsätta en utredning om modersmålsundervisning med fokus på ökad likvärdighet, lärarbehörighet och ökad statlig finansiering, där inte minst fjärr- och distansundervisningens möjligheter tas tillvara, så att tillgången till god och evidensbaserad modersmålsundervisning kan öka. Då Sverige har ett generöst system för modersmålsundervisning beträffande vem som kan få del av den, bör utredningen även se över vem som ska ha rätt till modersmålsundervisning, i syfte att öka träffsäkerhet och kvalitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023