Regelförenkling

Kort info om KDs politik rörande regelförenkling

Krångliga regler och onödig byråkrati försvårar vardagen för många företag. Kristdemokraterna vill se över reglerna kring skatteavgifter, förenkla byråkratin kring byggnadstillstånd och införa en princip om ”en regel in, två regler ut”. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning bör tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag ska vara att lägga sig på miniminivån för inte missgynna svenska företags konkurrenskraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022