Förenta Nationerna (FN)

Kort info om KDs politik rörande Förenta Nationerna (FN)

FN-samarbetet är en viktig del av svensk utrikespolitik. Behovet av en världsorganisation som forum för dialog och för att ta gemensamt ansvar för globala utmaningar är stort. FN är en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 är utgångspunkten i arbetet för att förbättra förtryckta och fattiga människors livssituation. Det vilar ett tungt ansvar på FN:s säkerhetsråd att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom att principen ”Skyldighet att skydda” (Responsibility to protect) efterlevs så att krigsförbrytelser, pågående folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten kan stoppas. FN:s säkerhetsråd har alltför ofta brustit i handlingskraft när de allra viktigaste värdena stått på spel. Sverige ska därför bidra till fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser inom FN och för att FN mer effektivt ska kunna visa handlingskraft bör vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.

Tydliga brister finns i FN:s råd för mänskliga rättigheter, främst på grund av att rådet består av medlemsländer som konsekvent bryter mot de rättigheter rådet är utsett att försvara. Sverige bör, som den stora givare vi är, spela en aktiv roll i reformeringen av FN-systemet och verka för att särskilda kriterier införs för en plats i MR-rådet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023