Samhällsbyggarkommittén

Kristdemokraterna har tillsatt en samhällsbyggarkommitté för att rusta Sverige inför framtidens möjligheter med nya jobb och en starkare välfärd. Kommittén ska arbeta för att möta de utmaningar som finns inom fem fokusområden och leds av partiets ekonomiskpolitiska talesperson och vice gruppledare Hans Eklind.

Lågkonjunkturen, den höga inflationen och det skärpta säkerhetsläget ställer nya krav på Sverige. Samtidigt är behoven stora inom en rad samhällsområden, efter åtta års avsaknad av politisk handlingskraft.

- Vi behöver rusta Sverige för att ta tillvara de möjligheter som den gröna omställningen ger i form av arbetstillfällen och i förlängningen en starkare välfärd. Sverige har gått igenom stora nybyggareror tidigare och nu är det dags att vi tar Sverige in i en ny. För att klara det behöver politiken visa vägen och stärka Sverige med rätt kompetenser och tunga investeringar i infrastruktur, bostäder och energiförsörjning, säger partiordförande Ebba Busch.

Samhällsbyggarkommittén arbetar utifrån fokusområdena bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning, välfärd och energi. Den ska under våren 2025 komma med förslag på hur exempelvis regelförenklingar, nya finansieringsformer och ny lagstiftning kan öka tempot i samhällsbyggandet och röja bort hinder.

- Det är en ära att få leda arbetet med sikte på att ta Sverige in i en ny era av samhällsbyggande. Som ordförande kommer jag både att inkludera personer i partiet och representanter från akademin och relevanta branscher för att hitta nya sätt att ta oss an de stora samhällsutmaningar som finns, säger Hans Eklind, som leder kommittén.

Kommittén ska presentera sitt arbete senast under våren 2025, med möjlighet till delrapportering under arbetets gång.

Samhällsbyggarkommittén består av följande:

Ordförande:
Hans Eklind

Kommittéledamöter:
Ulf Perbo
Louise Hammargren
Niklas Arvidsson
Polina J. Larsson
Paulos Abraha
Birgitta Nordvall
Stefan Moberg

Ledare av referensgrupperna:
Magnus Jacobsson: Infrastruktur
Larry Söder: Bostad
Camilla Brodin: Energi
Yusuf Aydin: Välfärd
Lili André: Kompetensförsörjning

Läs direktiven för kommittén här Länk till annan webbplats.

Har du idéer och förslag som du vill lämna in till komitén kan du skriva det i en kommentar nedanför eller maila in till samhallsbygge@kristdemokraterna.se Länk till annan webbplats.

Fyll i dina kontaktuppgifter här
Fyll i dina kontaktuppgifter härFyll i vilket område ditt förslag berör
Fyll i vilket område ditt förslag berör