A-kassa

Kort info om KDs politik angående A-kassa.

Kristdemokraterna vill att a-kassan ska vara allmän och obligatorisk. Alla som arbetar och uppfyller villkoren bör omfattas av en arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning för den som blir arbetslös. Samtidigt måste utformningen värna om arbetslinjen och ge incitament att återgå till arbete. Därför vill vi att ersättningsnivåerna ska vara konjunkturbaserade. Tanken är att ersättningarna blir lägre under högkonjunktur, när det finns fler jobb tillgängliga, och höjs under lågkonjunktur. I väntan på en obligatorisk a-kassa vill vi att avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill upp till 25 procent, för att stimulera fler att gå med i en a-kassa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022