Kameraövervakning

Kort info om KDs politik rörande kameraövervakning

Kameror är ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen. Det har både en trygghetsskapande effekt och hjälper till att lösa fler brott. Kristdemokraterna vill förenkla möjligheten till kameraövervakning. Genom att vi kämpat för detta slipper bland annat Polisen ansöka om tillstånd för kamerabevakning. Samma rättighet bör gälla för kommuner som vill sätta upp kameror med syfte att klara upp eller förebygga brott. Regeringen har tillsatt en utredning som tittar på denna fråga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023