Lättläst om Kristdemokraternas politik

Här kan du läsa om vad Kristdemokraterna tycker om olika saker.

Hela Sverige ska fungera

Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara.
Visst är Sverige bra att leva i,
men många människor känner inte igen sig, utvecklingen går åt fel håll.

Det har blivit svårt att få vård.
Köerna är alldeles för långa.

Människor känner sig inte trygga.
Det är för många skjutningar
och för många kriminella gäng.

Så har det också blivit alldeles för dyrt
att vara svensk. Maten är dyrare.
Det beror på att bönderna har det svårt
och behöver ta mer betalt för sina varor.
Elen är jättedyr, precis som bensin och diesel.
Dessa höga priser beror till stor del
på politiska beslut.

KD vill fatta andra beslut,
för det behöver inte vara så här.
Med politiska beslut
kan vi vända utvecklingen. Kan strykas

VI ÄR REDO!
Rösta på Kristdemokraterna,
så att vi kan förändra Sverige till det bättre.

 

Tycker du också att värderingar är viktiga?

Kristdemokraterna är partiet för dig
som tycker att värderingar är viktiga.
En värdering säger
om något är bra eller dåligt.
Våra värderingar har funnits i 2000 år.
De kommer från religionen kristendom.
Men du behöver inte vara kristen
för att rösta på Kristdemokraterna.
Det viktiga är att du gillar våra värderingar.
Tillsammans kan vi göra Sverige bättre.

Många människor känner inte igen sig i Sverige

Visst är Sverige bra att leva i, men många människor känner inte igen sig, utvecklingen går åt fel håll.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara.
Med politiska beslut kan vi vända utvecklingen.

Våra värderingar

Vi vill att människor ska få bestämma mycket själva. Frihet och ansvar,
för vi måste också ta ansvar för våra medmänniskor.
Våra gemensamma skattepengar
ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
Du kan lita på att KD är ett borgerligt parti.
Andra partier är inte lika tydliga.
KD arbetar för det som är viktigast:
vård, trygghet och hjärtlandet;
både stora och små städer måste fungera.

Vi bygger det goda samhället

I många partier finns det ett facit
om hur samhället ska bli. Så är det inte i kristdemokratin. Det finns inga perfekta
människor och inga perfekta samhällen.
Ideologin liberalism väljer individen; personen.
Kommunismen väljer den stora gruppen; kollektivet.
Kristdemokratin väljer det som finns däremellan,
de små gemenskaperna som finns nära;
till exempel familj, en livskamrat, arbetskamrater, vänner, grannar, kyrkor, företag och föreningar.
Här skapas starka samhällen.

Vår politik bygger på de värderingar
som kommer från kristendom och judendom.
Vi behöver ta hand om varandra
och visa medmänsklighet.
Den som är gammal ska kunna få hjälp.
Om du blir sjuk ska du vara säker på att du får vård.
Vi måste skapa ett samhälle med trygghet och gemenskap.
Vi kallar det för samhällsgemenskap.

Vår historia

Kristdemokratin i Europa
växte sig stark efter andra världskriget,
som ett bättre alternativ
än Hitlers nazism och kommunism.

I Sverige bildades vårt parti 1964
av andra skäl, men ändå inspirerat
av kristdemokratin i Europa.
I Sverige ville man låta bli att ta bort
skolämnet kristendom.
Många människor från olika organisationer
var engagerade, det var en folkrörelse.
Vi är stolta över vår historia.

Våra värderingar behövs än idag
både i Sverige och världen.
Se bara på Putins förfärliga krig mot Ukraina,
eller på IS krig och terror i mellanöstern.

KD vill:

Ta bort köerna till vården.

Alla i Sverige ska ha lika rätt till vård.
Därför vill KD ta bort regionerna
och låta staten förmedla vård.

Äldreomsorgen måste bli bättre.

Våra äldre är värda det bästa.
Många pensionärer har för lite pengar.

Kriminalitet ska bekämpas.

Polisen ska ha tid och pengar
för att förebygga och förhindra,
utreda och bekämpa brott.
Det behövs fler poliser!

Hela Sverige ska fungera.

Det ska vara möjligt att leva både i
och utanför de stora städerna.

Sverige ska ha ett starkt militärt försvar.

Det är statens ansvar att försvara
vårt lands frihet och demokrati.
I Sverige har alla människor samma värde.
Så är det inte i alla länder.

Det har blivit för dyrt att vara svensk.

Många blir fattiga när priserna på el,
bensin och diesel är jättedyra.

Tycker du som vi?

Bli medlem

Gå med i Kristdemokraterna!
Tillsammans kan vi kämpa
för ett bättre samhälle.
Mycket behöver förbättras.
Det finns också mycket som är bra
som vi behöver förvalta och ta hand om.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022