Lättläst om Kristdemokraternas politik

Här kan du läsa om vad Kristdemokraterna tycker om olika saker.

Kristdemokraterna vill att människor
ska ta ansvar för sig själva och för varandra.
Det är inte bara staten som ska ta ansvar.
Vi människor behöver gemenskap med varandra.
Vi vill att livet ska vara så bra som möjligt för
barn, ungdomar och familjer.
Vi vill att barn ska växa upp i trygga familjer.
Vi vill också ha bra vård och omsorg
och många företag.

Vår politik har värderingar som grund.
Exempel på en värdering är just
att familjer är viktiga.
En annan värdering är att varje människa
är unik och värdefull.
Vi tycker att många andra partier i Sverige
har glömt bort de här viktiga värderingarna.
Kristdemokraterna är inte ett kristet parti,
du måste inte tro på Gud för att stödja oss.
Vi heter Kristdemokraterna för att vi menar
att våra värderingar kommer från kristendomen.

Så här tycker Kristdemokraterna
i några viktiga politiska frågor:

Familj

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället.
Därför ska familjer själva få bestämma
så mycket som möjligt om sin vardag.

Jobb

För att människor ska få jobb måste det finnas företag.
För att anställa fler
behöver företagen enklare regler och lägre skatter.
Då kan arbetslösheten minska.
När du betalar lägre skatt på din lön
får du mer pengar kvar att bestämma själv över.
Handel är bra för samhällets ekonomi,
och leder till fler nya jobb.

Äldreomsorg

Sverige är ett bra land att bli gammal i,
men det kan bli ännu bättre.
De äldre måste få vara med och bestämma mer
hur deras omsorg ska vara.
När du blir gammal
ska du själv få välja hur du vill bo
och vilken vård du vill ha.

Brott

Den som begår brott kan inte skylla på någon annan,
den har ansvar själv.
Vissa straff behöver därför skärpas,
särskilt för dem som begår brott flera gånger.
Men det är också viktigt att arbeta
så att vi hindrar brott.
Ungdomar som gör ett brott
behöver hjälp tidigt och snabbt.
Men om vi ser till
att barn får en trygg uppväxt
minskar risken att de begår brott.

Andra länder

Sverige ska också ta ansvar för dem
som har det svårt i andra länder.
Vi ska ge pengar i bistånd
och bidra med fredsbevarande militär när det behövs.

Vård

Alla ska kunna vara trygga
även när de är sjuka
Vården kan bli ännu bättre.
Landstingen ska inte ta allt ansvar för vården,
staten ska ta över en del av ansvaret.
Ingen sjuk människa ska behöva vänta
på att få vård.

Skola

Skolorna måste bli bättre.
Vi vill att lärarna ska undervisa eleverna
i fler timmar än idag.
Den elev som behöver stöd ska få det.

Barnomsorg

Barnfamiljer ska kunna välja fritt
vilken sorts barnomsorg de vill ha.
Om föräldrar vill vara hemma med sina barn i flera år
ska de få det.
Därför ska det finnas många olika sorters
dagis, dagmammor och föräldrakooperativ.

Bostäder

Sverige bygger för få bostadshus,
även jämfört med våra grannländer.
Vi vill göra det enklare och billigare att bygga hus.
En person som vill äga sin bostad ska få göra det.
Men det ska också finnas lägenheter att hyra
för den som vill det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022