Skogsbruk

Kort info om KDs politik rörande skogsbruk

Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022