Rovdjursförvaltning

Kort info om KDs politik rörande rovdjursförvaltning

Sveriges fem stora rovdjur lever alla i ett mer eller mindre ansträngt förhållande till de människor de delar livsutrymmet med. Det är viktigt att rovdjursstammarna utgör livskraftiga populationer samtidigt som rovdjurspolitiken måste få acceptans och formas i nära samverkan med de människor som berörs. Därför behöver den lokala nivåns inflytande över rovdjursförvaltningen öka.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022