Antibiotika/AMR

Kort info angående KDs politik rörande antibiotika/AMR.

I Sverige får djuren betydligt mindre antibiotika än i andra länder. Den genomsnittliga antibiotikaanvändningen per djur inom EU ligger cirka 14 gånger högre än i Sverige. Kristdemokraterna ha länge velat få till ett tydligt förbud inom EU mot all förebyggande antibiotikaanvändning, vilket har varit förbjudet i Sverige sedan länge. Det bör finnas en internationell överenskommelse om nationella kvoter för mängden antibiotika till djur inom respektive land. Dessa kvoter behöver minska över tid, tvärtemot den ökning med 67 procent som annars väntas mellan 2010 och 2030.

I regeringsställning har Kristdemokraterna prioriterat arbetet med AMR (antimikrobiell resistens) högt under Sveriges ordförandeskap inom EU. AMR utgör en stor risk för folkhälsan och har tydliga konsekvenser för människor, djur och miljön. Regeringens arbete resulterade i att Europeiska unionens råd i juni 2023 antog en rekommendation som syftar till att intensifiera EU:s insatser för att bekämpa AMR. Rådsrekommendationen ger EU-länderna verktyg för att övervaka och minska förbrukningen av antimikrobiella medel och är ett viktigt steg i arbetet mot AMR.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023