Informationsplikt

Kort info om KDs politik rörande informationsplikt

Kristdemokraterna anser att det är viktigt med ett effektivt återvändandearbete, för att motverka olovlig vistelse i landet. Regeringen har tillsatt en utredare ska lämna förslag som innebär ett utökat informationsutbyte. I uppdraget ingår att ta ställning till vilket behov som kan finnas av undantag från informations-skyldigheten där den skulle strida mot ömmande värden, t.ex. inom sjukvården. Utredaren ska bedöma vilka situationer det kan vara fråga om och lämna sitt förslag i september 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023