Lärlingsprogram

Kort info om KDs politik rörande lärlingsprogram

Kristdemokraterna har varit drivande för införandet av lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg inom gymnasieskolan. Fördelen med lärlingsprogram är att man under sin utbildning får både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, vilket kan göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022