Ungdomsmottagningar

Kort info om KDs politik rörande ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel. Verksamheten bör därför ha bred kompetens och kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022