Familjeåterförening

Kort info om KDs politik rörande familjeåterförening

Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Detta är en viktig fråga utifrån ett integrationsperspektiv. Kristdemokraterna förordar därför ett försörjningskrav som innebär att anknytningspersonen först måste kunna försörja sig själv och den anhörige samt ha en tillräckligt stor bostad för sig själv och den anhörige innan den anhörige kan komma till Sverige, utom för minderåriga barn. För att undvika att barn, oftast pojkar, skickas på livsfarliga vägar till Sverige i hopp om att få uppehållstillstånd för att återförenas med sina familjer på svensk mark anser Kristdemokraterna att det också på barn som utgör anknytningsperson ska ställas försörjningskrav för att åtgärda drivkraften bakom dessa resor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022