Småhus

Kort info om KDs politik rörande småhus

Småhus är bostadsdrömmen för en majoritet av svenskarna, ändå domineras bostadsbeståndet av flerbostadshus. Kristdemokraterna vill se ett ökat byggande av småhus och vi vill därför införa en planeringsstimulans för att öka kommunernas arbete med att planlägga mark för småhus. På så vis kan människors boendedrömmar realiseras i större utsträckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022