Häktning

Kort info om KDs politik rörande häktning

Kristdemokraterna vill se enklare regler för häktning och obligatorisk häktning i fler fall. Gränsen för obligatorisk häktning bör sänkas till ett straffvärde på ett års fängelse. Kristdemokraterna vill även utreda hur storleken på skadestånd vid felaktig häktning ska kunna kopplas till om den misstänkte har medverkat i förundersökningen. Det är inte rimligt att den misstänkte tiger och väntar ut häktningen för att på så sätt ”maximera” ersättningen. Om den häktade själv bidrar till förlängd häktningstid bör detta påverka ersättningsnivån.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023