Tullen

Kort info om KDs politik rörande tullen

Tullen har en avgörande roll i att bekämpa internationell brottslighet och att stoppa narkotika, skjutvapen och explosiva varor från att föras in i landet. Kristdemokraterna anser att Tullverket ska delta mer aktivt i det brottsförebyggande arbetet, bevaka gränsen i större utsträckning än idag och kontrollera utförseln av stöldgods. Deras befogenheter bör utökas. Det behövs även en ökad samverkan med andra myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att bekämpa och förhindra fler brott.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023