Tullen

Kort info om KDs politik rörande tullen

Vi vill reformera Tullverket och stärka dess brottsbekämpande verksamhet. Tullen bör bevaka gränsen i större utsträckning än idag och kontrollera utförseln av stöldgods.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022