Kvinnojourer

Kort info om KDs politik rörande kvinnojourer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämnden har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022