Flyktingar

Kort info om KDs politik rörande flyktingar

För att motverka irreguljär migration och människosmuggling samt skydda de allra mest utsatta vill Kristdemokraterna att olika system för säkra och lagliga vägar blir den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Kvotflyktingsystemet, tillsammans med humanitära mottagandeprogram och sponsorskapsprogram, är system som säkerställer att de i störst behov av skydd kan prioriteras och sättas i säkerhet. Vidarebosättning av kvotflyktingar möjliggör dessutom en säker, organiserad och förberedd överföring av skyddsbehövande personer till det mottagande landet. Vidare anser vi att asylrätten bör vara i fokus vid en omformulering av migrationspolitiken på internationell nivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022