Biologisk mångfald

Kort info om KDs politik rörande biologisk mångfald

I dag överutnyttjas och utarmas ekosystem i världen. Även i Sverige behöver vissa arter och områden skyddas. Vi vill att staten på ett bättre sätt prioriterar det skyddsvärda vilket gör att vi kan förbättra ersättningen till markägaren. Det är också viktigt att finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, till exempel bevarande av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022