Jämställdhet

Kort info om KDs politik rörande jämställdhet

Kristdemokraternas jämställdhetspolitik utgår från alla människors lika värde. Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och makt att forma sina liv utifrån egna önskemål. Kristdemokraterna vill undanröja strukturella och juridiska hinder men också jobba med attitydförändringar och opinionsbildning. Ett jämställt förhållningssätt grundläggs i familjen. Kristdemokraterna anser att det behövs en ny jämställdhetspolitik som belyser de problem som vanliga kvinnor möter och brottas med. Fokus i jämställdhetspolitiken bör ligga på sjukskrivningstalen bland kvinnor, våld i nära relationer, svårigheterna att kombinera karriär och familjeliv, bristerna i kvinnosjukvården, kvinnors låga pensioner och oron över de alltför stora barngrupperna i förskolan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022