Mänskliga fri- och rättigheter

Kort info om KDs politik rörande mänskliga fri- och rättigheter

Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Vi menar att det finns en rad rättigheter, som tillkommer alla människor, enbart därför att vi är just människor. Det handlar exempelvis om rätten att få förverkliga värden som rätten till liv, frihet, ägande, religions- och yttrandefrihet. Det är politikens uppgift att respektera och främja människans naturliga rättigheter. Stater som förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare utbildning, som inte låter journalister skriva kritiskt eller som förbjuder människor att organisera sig politiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022